muzeum
imnk
Władysław Ślewiński
Martwa naturaCzesząca sięAstry w wazonieMorze w Bretanii (Belle Isle)Brzeg morski
Władysław Ślewiński (1854–1918) Regularne studia malarskie odbywał krótko w paryskiej Académie Julian i w Académie Colarossi w latach 1888–1890. Był uczniem i przyjacielem Paula Gauguina, z którym w latach 1890–1895 spędzał letnie wakacje w Le Pouldu koło Pont Aven w Bretanii. W latach 1905–1910 przebywał w Polsce, ucząc przez kilka lat malarstwa w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. Tworzył pejzaże, martwe natury i portrety. Styl artysty opierał się na czytelnej konstrukcji obrazu, komponowanego z nielicznych elementów o syntetycznej, umiarkowanie modelowanej formie okonturowanej płynną linią. Wacława Milewska

Lista obiektów tego autora:
Martwa naturaCzesząca sięAstry w wazonieMorze w Bretanii (Belle Isle)Brzeg morski
© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl