Aleksander Gierymski (1850–1901)
Święto Trąbek, 1890
Zakup, 1930
imnk
miniaturka

technika / materiał: olej, płótno

wymiary: 48,9 × 65,4 cm

opis:

Przedstawienie żydowskiego Święta Trąbek należy do najważniejszych dzieł w dorobku artystycznym Aleksandra Gierymskiego. Subtelny, melancholijny nastrój stanowi wyraz kontemplacyjnego stosunku do świata. Tematem są rytuały związane z judaistycznym świętem Rosz-ha-Szana, zwanym popularnie Świętem Trąbek, stanowiącym odpowiednik Nowego Roku. Upamiętnia stworzenie świata i przypomina o sądzie Bożym, toteż w czasie rytualnych modlitw dokonuje się obrzędu symbolicznego strząsania grzechów do wody. Statyczność przyrody koresponduje tu z wyciszeniem i koncentracją pogrążonych w modlitwie mężczyzn. Oddając efekty luministyczne artysta zaobserwowane w momencie zapadającego zmierzchu, Gierymski starał się zgłebić tajemnicę światła oraz wpływu, jakie ono wywiera na kształty i barwy otaczającego świata. Pozorny bezład i przypadkowość układu kompozycji zostały poddane przemyślanej dyscyplinie. Zawężoną, ciemną gamę barwną cechuje subtelne zróżnicowanie walorowe.

Aleksandra Krypczykekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach,
Sukiennice, Rynek Główny 1/3


klucz: Realizm, polski impresjonizm, początki symbolizmu >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>