muzeum
imnk
Stanisław Ignacy Witkiewicz
Ogólne zamieszanieMarysia i Burek na CejlonieTopieliceKuszenie św. Antoniego IIKompozycja z tancerkąKompozycjaPortret Gabrieli Czarnockiej - BerezowskiejPortret Walerii GłogowskiejPortret Zofii GłogowskiejAutoportretPortret Michała ChoromańskiegoPortret Artura SchroederaPortret Neny StachurskiejMarzenie o czerwonym kaktusie. Portret Józefa GłogowskiegoPortret Krystyny GłogowskiejPortret Anastazego GilczewskiegoAutoportret w gwardyjskim czaku
Stanisław Ignacy Witkiewicz (1885–1939) Był malarzem, rysownikiem i teoretykiem sztuki, fotografem, powieściopisarzem, dramaturgiem i reżyserem. Regularnych studiów artystycznych nie odbył, kształcąc się początkowo pod kierunkiem ojca Stanisława, później przez rok w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u Mehoffera (1904). Pobierał też lekcje u przebywającego na Podhalu Władysława Ślewińskiego (1907). Początkowo związany z grupą Ekspresjonistów Polskich (późniejszych Formistów), pozostawał zjawiskiem odrębnym w sztuce polskiej. Jako teoretyk głosił bezwzględny prymat formy nad treścią, jednak w swych ekspresjonistycznych obrazach, wykazujących „nienasycenie formą” (ale i kolorem), oraz w rysunkach nie unikał literackich odniesień. W 1924 założył „Firmę Portretową”, rysując na zamówienie pastelami portrety w kilku określonych rodzajach. Poszukując doznań „wyższego rzędu”, eksperymentował z psychoaktywnymi środkami, takimi jak peyotl czy meskalina. W swych działaniach artystycznych bliski był dadaistom i surrealistom. Wacława Milewska

Lista obiektów tego autora:
Ogólne zamieszanieMarysia i Burek na CejlonieTopieliceKuszenie św. Antoniego IIKompozycja z tancerkąKompozycjaPortret Gabrieli Czarnockiej - BerezowskiejPortret Walerii GłogowskiejPortret Zofii GłogowskiejAutoportretPortret Michała ChoromańskiegoPortret Artura SchroederaPortret Neny StachurskiejMarzenie o czerwonym kaktusie. Portret Józefa GłogowskiegoPortret Krystyny GłogowskiejPortret Anastazego GilczewskiegoAutoportret w gwardyjskim czaku
© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl