Stanisław Rodziński (ur. 1940)
Światło dociera do domów, 1973
Zakup, 1974
imnk
miniaturka

technika / materiał: olej, płótno

wymiary: 99x125

oznaczenie autorskie: Sygn., dat. i dedyk. na odwrocie: STANISŁAW / RODZIŃSKI 1973 / ŚWIATŁO DOCIERA DO DOMÓW / (JANOWI JÓZEFOWI SZCZEPAŃSKIEMU)

opis: Rodziński związany jest z religijnym nurtem współczesnego polskiego malarstwa. Jego obrazy, oszczędne w formie, operujące symbolem, często mroczne, kondensujące emocje i tajemnice ludzkiej egzystencji, zmuszają do skupienia, powagi, głębokiej refleksji. Obraz Światło dociera do domów, ukazujący samotny dom na wniesieniu, opromieniony nieziemskim światłem, stanowi metaforę iluminacji pojętej w wymiarze duchowym i intelektualnym lub politycznym. Można go interpretować zarówno w duchu świeckim, jak i religijnym. Konstatacyjny tytuł informuje o dokonującej się przemianie, o ustępowaniu ciemności, która symbolizuje przeciwieństwo jasności Boga, a więc stronę Szatana, zło. Obraz powstał w pierwszych latach politycznej „odwilży” jaka zapanowała po krwawej pacyfikacji protestów robotników na Wybrzeżu w roku 1970. Nowa ekipa rządząca otworzyła Polskę na Zachód Europy i świat, starała się unowocześnić przemysł i infrastrukturę, podnieść poziom życia obywateli. Popierała rozwój wszystkich dziedzin kultury – malarstwo, rzeźbę, grafikę, muzykę, taniec klasyczny i nowoczesny, film, teatr, literaturę. Pierwszą część dekady lat siedemdziesiątych cechowały więc optymistyczne nastroje. Rodziński zadedykował obraz pisarzowi, Janowi Józefowi Szczepańskiemu (1919–2003), co wskazuje na inny możliwy aspekt symboliki dzieła. Źródłem światła może być tworzona przez ludzi sztuki i nauki alternatywna przestrzeń duchowo-intelektualna, strefa względnej wolności, ogarniająca coraz szersze kręgi społeczeństwa, stanowiąca zręby ruchu dysydenckiego.

Wacława Milewskaekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XX wieku,
Gmach Główny, al. 3 Maja 1


klucz: Koloryzm >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>