Grupa AZORRO
Wszystko już było, 2003
Zakup, 2005
imnk
technika / materiał: zapis filmowy na płycie DVD

opis: Dwa filmy wideo Grupy Azorro pod wspólnym tytułem Wszystko już było prezentowane w Galerii Sztuki Polskiej XX wieku przedstawiają rozmowę tworzących ją artystów na temat oryginalności w sztuce. Oskar Dawicki (1971), Igor Krenz (1959), Wojciech Niedzielko (1959) i Łukasz Skąpski (1958) starają się odpowiedzieć na pytanie, czy możliwe jest dziś stworzenie oryginalnego dzieła. Podczas absurdalnej konwersacji pojawiają się różne nowatorskie pomysły. Okazuje się jednak, że wszystko już zostało przez kogoś wcześniej wykonane. Każda, nowa propozycja kwitowana jest stwierdzeniem, że „Wszystko już było”. Równoległa projekcja dwóch filmów rejestrujących dialog prowadzony na ten sam temat potęguje wrażenie irracjonalności, kwestionuje jednocześnie oryginalność samego pomysłu Supergrupy Azorro.

W filmach tworzonych od 2001 roku członkowie Azorro nie bez ironii analizują szeroko rozumiany świat sztuki. Interesuje ich kondycja współczesnych instytucji wystawienniczych. Zastanawiają się nad rolą artysty w społeczeństwie. Poruszają kwestie wartościowania dzieł sztuki. Podważając obowiązujące normy, poddają krytyce funkcjonujące w sztuce stereotypy. Ich prace dotyczą problemu szeroko pojętej komunikacji, przekazu i odbioru faktów artystycznych. Intertekstualność świata zdominowanego przez informację jest dla nich doskonałym materiałem do analizy.

Dominik Kuryłekekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XX wieku,
Gmach Główny, al. 3 Maja 1


klucz: Intertekst >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>