Piotr Potworowski (1898-1962)
Cytrynowy gaj, [1957]
Zakup, 1958
imnk
miniaturka

technika / materiał: olej, płótno

wymiary: 50x67

oznaczenie autorskie: nie sygnowane

opis: W kręgu kapistów Piotr Potworowski był jednym z największych orędowników nowoczesności, ale dopiero po wojnie stopniowo zaczął odchodzić od malarstwa przedmiotowego, zwracając się w stronę abstrakcji aluzyjnej i poszukiwań syntezy malarskiej. Wnosząc do koloryzmu polskiego rygor kompozycyjny, wyrażający się 

w silniejszej geometryzacji form widzialnego świata, nie rezygnował przy tym z ważnej roli barwy. Swoje malarstwo podbudował wnikliwymi studiami architektury, a także fascynacją sztuką Fernanda Légera oraz innych kubistów. 

Cytrynowy gaj należy do kompozycji, w których artysta przełożył formy krajobrazu na dekoracyjny rytm niemal abstrakcyjnych kształtów. Dla podkreślenia „wyjałowienia” kolorystycznego gaju, mocno nasłonecznionego i zapewne wyschniętego, Potworowski rozbielił jego fragment i zestawił z soczystą zielenią tła. 

Urszula Kozakowska-Zauchaekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XX wieku,
Gmach Główny, al. 3 Maja 1


klucz: Koloryzm >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>