Artur Nacht Samborski (1898-1974)
Szara głowa, [1960]
Dar Charlotty Wachs, 1992
imnk
miniaturka

technika / materiał: olej, płótno

wymiary: 80x60

oznaczenie autorskie: nie sygnowane

opis: Tradycyjne tematy malarskie, które najczęściej malował Artur Nacht-Samborski, takie jak: portret, pejzaż, martwa natura, umożliwiały artyście nie tyle odwzorowanie otaczającej go rzeczywistości, co prowadzenie swoistej refleksji na temat możliwości jej reprezentacji przy pomocy obrazu. Jego serie portretów, cykle martwych natur i krajobrazów świadczą o wierności przykazaniom Cézanne’a, głoszącego obowiązek trwania przy motywie i skupienie się na problemach malarstwa. 

Takie podejście do sztuki odzwierciedla także Szara głowa – jeden z wielu obrazów Nachta przedstawiających niezidentyfikowane postacie. Nie jest istotne jednak, kto był modelem artysty. Ważniejsze staje się podjęcie problemu przedstawienia rzeczywistości na dwuwymiarowym płótnie. Nacht w swoim obrazie sprawdza możliwości organizacji przestrzeni płótna przy pomocy kompozycji, koloru, faktury. Nie zrezygnował jednak przy tym do końca z przekazu emocjonalnego. Umiejętne wykorzystując bogatą wiedzę o oddziaływaniu kompozycji, barw i form tak skonstruował swój obraz, że stanowi on spójną całość, nie tyle odtwarzającą, co wyrażającą ideę twarzy, tego fragmentu ludzkiego ciała, który jest „obrazem” uczuć właściciela.

Dominik Kuryłekekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XX wieku,
Gmach Główny, al. 3 Maja 1


klucz: Koloryzm >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>