Jarosław Modzelewski (ur. 1955)
Czarny pancernik, 1981
Zakup od autora, 1987
imnk
miniaturka

technika / materiał: olej, akryl, płótno

wymiary: 100,5x100,5

oznaczenie autorskie: Nie sygn.; na odwrocie napis: Jarosław Modzelewski / 1981 / „Czarny pancernik” / (...) / Un cuirassé noire

opis: Jarosław Modzelewski, uczeń Stefana Gierowskiego w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, był na początku lat osiemdziesiątych współzałożycielem GRUPPY, do której należeli Marek Sobczyk, Ryszard Woźniak, Ryszard Grzyb, Paweł Kowalewski oraz Włodzimierz Pawlak. GRUPPA powstała w czasie trwającego w Polsce stanu wojennego, w warunkach zawieszonej działalności stowarzyszeń twórczych i bojkotu oficjalnych instytucji kultury przez środowiska artystyczne. Członkowie formacji w swoim malarstwie, performance’ach i w piśmie „Oj dobrze już” demonstracyjnie dawali wyraz frustracji sytuacją polityczną, społeczną i artystyczną. Ich sztukę określała postawa kontestacji wobec zastanych kanonów estetycznych – ideowych i formalnych. Stosowali poetykę absurdu, operowali brzydotą, szokowali obscenicznością przedstawień i warsztatową dezynwolturą. Ich twórczość przypominała malarstwo niemieckich malarzy, nawiązujących do tradycji fowizmu oraz ekspresjonizmu określanych jako grupa Neue Wilde – czyli „Nowi dzicy”. 

Modzelewski podobnie jak inni członkowie GRUPPY stosował agresywne kolory. Nie obawiał się epatowania prostotą przedstawionego motywu. Jego prace nie są jednak wyłącznie „dzikie”. Wyczuwalny jest w nich nastrój dramatycznej melancholii, beznadziejnej tęsknoty za czymś, co stracone. 

Najeżony działami Czarny pancernik powstał w czasie, gdy spodziewano się interwencji militarnej ze strony Związku Radzieckiego. Może być postrzegany jednocześnie jako pancernik „Potiomkin” lat osiemdziesiątych, rozpoczynający wystrzałem „solidarnościowy” bunt, jak kiedyś w 1905 roku, albo jako zabawka puszczona na wodę przez nieświadome konsekwencji dziecko.


Dominik Kuryłekekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XX wieku,
Gmach Główny, al. 3 Maja 1


klucz: Ex-Presja >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>