Erna Rosenstein (1913-2004)
Kolczaste, [1948]
Zakup od autorki, 1976
imnk
miniaturka

technika / materiał: technika mieszana, tektura

wymiary: 33x48

oznaczenie autorskie: Nie sygn.; na odwrocie napis: Kolczaste | Rosenstein | Warszawa

opis: Pejzaże malowane przez Ernę Rosenstein to krajobrazy wewnętrzne, intymne, budowane z biologicznych form, które dla artystki są instrumentem najbardziej czułym, zdolnym zatrzymać uciekające wrażenie, pozwalającym uchwycić i utrwalić zmienność psychicznych stanów. Surrealizm, wyznacznik twórczości artystki, operując elementami świata widzialnego, rozbijał porządek rzeczywistości, wprowadzał niepokojące zakłócenia. Burzył ustalone sensy, wydobywał nowe, uruchamiał skojarzenia. Taka też jest twórczość Rosenstein. 

W Kolczastych artystka buduje nowy świat złożony z form nie mających odpowiednika w świecie rzeczywistym. Spontanicznym gestem – z linii, plamy barwnej, z przypadkowo zaznaczonego śladu – powołuje do życia nowe zjawiska. Obraz jawi się jak najczystszy zapis automatyczny, jest wyrazem wewnętrznych przeżyć i napięć; niejasny i niedookreślony, jak niejasna i niemożliwa do określenia jest podświadomość. Daje się odczytać jak nowa rzeczywistość, która dopiero na naszych oczach się formuje, konstytuuje swój byt. 


Anna Budzałekekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XX wieku,
Gmach Główny, al. 3 Maja 1


klucz: Grupa Krakowska >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>