Maria Jarema (1908-1958)
Kurtyna do przedstawienia teatru Cricot 2, [1956]
Dar Tadeusza Kantora, 1984
imnk
miniaturka

technika / materiał: tkanina lniana

wymiary: 240x670

oznaczenie autorskie: nie sygnowane

opis: Eksponowana w Galerii nieco wyblakła tkanina to oryginalna kurtyna z pierwszych spektakli Teatru Cricot 2. Kolorowe kawałki materiału zostały zszyte w sposób przypominający obrazy Jaremianki z tamtego okresu. Choć w powszechnej opinii Teatru Cricot 2 był autorskim przedsięwzięciem Tadeusza Kantora, w jego początkach Maria Jarema odgrywała równie istotną rolę. Aby zrozumieć jej znaczenie dla Cricot 2 i będącego jego kolebką środowiska krakowskich artystów, należy cofnąć się do lat przedwojennych. Maria Jarema była bowiem łącznikiem pomiędzy awangardą lat trzydziestych i artystami powojennego Krakowa. Zainteresowanie sztuką ujawniła wcześnie, poniekąd dzięki starszemu bratu Józefowi, członkowi Komitetu Paryskiego. Studia w pracowni Xawerego Dunikowskiego i spotkanie z innymi twórcami poszerzyły horyzonty artystki i zachęciły do poszukiwania nowoczesnych rozwiązań rzeźbiarskich. Jeszcze jako studentka uczestniczyła w I wystawie Grupy Krakowskiej, co świadczy o wybitnym talencie rzeźbiarskim. 

Dyskusje w Domu Plastyków, gdzie gromadzili się twórcy i entuzjaści nowej sztuki, krążyły wokół niezależności artysty i budowy nowego społeczeństwa. Ze spotkań narodził się eksperymentalny teatr plastyków Cricot, w którym najważniejsze były elementy wizualne: ruch, kostiumy, scenografia. Działali w nim wspólnie pod wodzą Józefa Jaremy artyści awangardowi (Henryk Wiciński, Zbigniew Pronaszko) i kapiści (Zygmunt Waliszewski, Czesław Rzepiński). Stała współpraca Marii Jaremy z teatrem Cricot rozpoczęła się w roku 1934 – młoda artystka robiła dekoracje i kostiumy, występowała też jako aktorka. O ile teatr Cricot był zabawą, powojenna jego kontynuacja, czyli Cricot 2, stała się jednym z najważniejszych zjawisk awangardowego teatru na świecie. Niezwykłość teatru założonego w 1956 roku wynikała ze spotkania dwu silnych osobowości: Marii Jaremy i Tadeusza Kantora, którzy rok później skupili wokół siebie II Grupę Krakowską. Teatr Cricot 2 wyrósł z przedwojennych doświadczeń scenicznych Jaremianki i nieocenionej praktyki, jaką był dla Kantora Podziemny Teatr Niezależny lat okupacji. Pierwsze spektakle odbywały się w Domu Plastyków, następnie teatr przeniósł się do piwnic Krzysztoforów. Wybór Mątwy Witkacego na inauguracyjny spektakl podkreślał awangardowy rodowód teatru; do Witkacego Cricot 2 powracał zresztą wielokrotnie. Kostiumy i scenografia Jaremianki wyraźnie określiły oblicze teatru. Chociaż współpraca z Jaremianką, przerwana śmiercią artystki, trwała zaledwie trzy lata, Kantor do końca życia miał wobec niej dług wdzięczności, który próbował spłacić umieszczając w ostatnim spektaklu Dziś są moje urodziny jej postać: Rewolucyjnego Komisarza Abstrakcji. 

Agata Małodobryekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XX wieku,
Gmach Główny, al. 3 Maja 1


klucz: Kantor, Jarema, Stern >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>