Maria Jarema (1908-1958)
Bez tytułu, [1958]
Przekaz Centralnego Biura Wystaw Artystycznych, 1960
imnk
miniaturka

technika / materiał: monotypia, tempera, papier

wymiary: 87x70

oznaczenie autorskie: Nie sygn., na odwrocie napis: Maria JAREMA TEMPERA MONOTYPIA [...]

ekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XX wieku,
Gmach Główny, al. 3 Maja 1


klucz: Kantor, Jarema, Stern >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>