Maria Jarema (1908-1958)
Kompozycja figuralna, 1941
Pochodzenie nieznane
imnk
miniaturka

technika / materiał: tempera, papier

wymiary: 40x46

oznaczenie autorskie: nie sygnowane; na odwrocie napis: MARIA JAREMA | kompozycja figuralna 1941 [...]

opis: Kompozycja przedstawiająca kilka postaci we wnętrzu wydaje się bardziej statyczna niż inne prace malarskie Marii Jaremy. Zbudowana jest z płaskich plam i wyraźnie wyodrębnionych linii, stanowiących kontur lub występujących samodzielnie. Zamiast skosów i dynamicznych cięć artystka użyła spokojniejszych środków wyrazu. Przestrzeń zakomponowana jest kulisowo, a zastosowanie perspektywy linearnej z centralnie umieszczonym punktem zbiegu tworzy wrażenie głębi.

Obraz został namalowany krótkimi, urywanymi pociągnięciami pędzla. Kąty proste i linie łamane sąsiadują z nieregularnymi, łagodnie zarysowanymi plamami. Świat abstrakcji i zespół kształtów, których źródłem jest zaobserwowana natura, stanowią w tym obrazie równorzędne, harmonijnie dopełniające się sfery. Fragmentaryczne ujęcie figur i zagadkowe relacje między nimi czynią przedstawioną sytuację niejasną, co nadaje obrazowi silny rys surrealizmu.
Agata Małodobryekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XX wieku,
Gmach Główny, al. 3 Maja 1


klucz: Kantor, Jarema, Stern >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>