Berta Grünberg (1912-1993)
Pejzaż, [ok. 1936]
Własność Żydowskiego Instytutu Historycznego - depozyt w Muzeum Narodowym w Krakowie
imnk
miniaturka

technika / materiał: olej, płótno

wymiary: 50x60

oznaczenie autorskie: Sygn. p.d.: Grünberg

opis: Berta Grünberg rozpoczęła naukę malarstwa w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (1931–1934). Należała do grona studentów o radykalnych przekonaniach politycznych i artystycznych, którzy utworzyli tzw. pierwszą Grupę Krakowską (1932–1937). Następnie studiowała w Warszawie (1935–1937). W 1938 roku wyjechała wraz z Saszą Blonderem do Paryża, gdzie kontynuowała naukę w tamtejszej filii krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych zorganizowanej przez Józefa Pankiewicza. Malowała pejzaże i martwe natury nawiązujące do stylistyki postimpresjonizmu i ekspresjonizmu. Z jej dorobku artystycznego zachowało się niewiele dzieł. 

Pejzaż ukazujący zabudowania pośród drzew jest utrzymany w typowej dla członków Komitetu Paryskiego postimpresjonistycznej stylistyce. Motyw stanowi pretekst dla rozwiązań formalnych – malarskiej gry barwy i światła. Kolor jest tu podstawowym czynnikiem konstrukcyjnym i kompozycyjnym obrazu. Kładziony płaskimi, drobnymi plamami, rozedrgany, wibrujący, przenosi widza w rozsłoneczniony, mieniącymi się barwami krajobraz. 

Anna Budzałekekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XX wieku,
Gmach Główny, al. 3 Maja 1


klucz: Awangarda >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>