Leon Wyczółkowski (1852-1936)
Sarkofagi, 1896
Dar Feliksa Jasieńskiego, 1920
imnk
miniaturka

technika / materiał: olej, tektura

wymiary: 45,5x65,2

oznaczenie autorskie: Sygn. i dat. p.d.: LWyczółkowski/1896

opis: W 1895 roku Wyczółkowski rozpoczął pracę nad cyklem symbolicznych dzieł Sarkofagi, które rzeźbił i malował w różnych wersjach do roku 1900. Prezentowany obraz stanowi studium do wielkoformatowego dzieła, które artysta zaprezentował na przełomie 1896/1897 roku w warszawskiej Zachęcie. Powstanie Sarkofagów poprzedziło wykonanie przez artystę plastycznych modeli figur. 

Sarkofagi, inspirowane królewskimi nagrobkami z katedry wawelskiej, nie przedstawiają żadnego z nich. Stanowią artystyczną imaginację, by – uwolnione z bezpośredniej wizualnej zależności od tych znanych zabytków – mogły nieść symboliczne przesłanie. Pomysł ukazania grobowego wnętrza i atmosfera zarówno tego, jak i innych obrazów cyklu, stanowią świadome nawiązanie do Wnętrze grobu Kazimierza Wielkiego (1869) Jana Matejki i w ogóle historyzmu dawnego mistrza artysty. Sądzić można, że źródłem inspiracji dla Wyczółkowskiego były też wiersze Juliusza Słowackiego (Rozmowa z piramidami) oraz Adama Asnyka (tomik „Sen grobów” z 1867 roku), łączące metaforycznie stan uśpienia z sytuacją historyczną polskiego narodu, pozbawionego państwowości. Sarkofagi, godząc symbolikę śmierci i zmartwychwstania, zdają się wyrażać ideę grobowca-kolebki, śmierci przechowującej życie. Na metaforę letargicznego snu Wyczółkowski wybrał bezruch kamiennych figur, podkreślony replikacją horyzontalnych linii, mroczną scenerią krypty oraz nastrój tenebroso, wywołany kolorystyką zdominowaną przez szarości i brązy, kontrastowaną efektami oświetlenia. Zwiastunami tajemnicy możliwego odrodzenia, które sprawiają, że śmierć nie wydaje się tu nieodwołalna, są promienie światła i zawarty w nich pierwiastek transcendencji oraz fresk z postacią Ukrzyżowanego Zbawiciela.

Wacława Milewskaekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XX wieku,
Gmach Główny, al. 3 Maja 1


klucz: A to Polska właśnie >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>