Julian Fałat (1853-1929)
Przed cerkwią, 1899
Dar Feliksa Jasieńskiego, 1920
imnk
miniaturka

technika / materiał: olej, płótno

wymiary: 75x200

oznaczenie autorskie: Sygn. i dat. I.d.: Jul. Fałat/1899

opis: Powstanie obrazu przypada na szczytowy okres twórczości Juliana Fałata i jego działalności jako dyrektora w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych (później rektora w ukonstytuowanej w 1900 roku Akademii Sztuk Pięknych). Wcześniej w twórczości artysty przeważała tematyka myśliwska, realizowana w ulubionej przez niego technice akwarelowej. Około roku 1899 Fałat zmienił zarówno tematykę, jak i technikę, malując obrazy olejne przedstawiające podkrakowskie krajobrazy, lasy i sceny rodzajowe z życia wsi. Do tych ostatnich należy obraz Przed cerkwią, w którym temat wydaje się jedynie pretekstem dla rozstrzygnięć artystycznych. Obraz malowany jest krótkimi pociągnięciami pędza, sprawiającymi, że widz ma wrażenie jego szkicowości. Artysta posłużył się ograniczoną paletą barw i oparł jego kolorystykę na kontraście brązów i błękitu, uzupełnionych zgaszoną bielą. Równie prosta jest kompozycja obrazu zorganizowana tak, że wzrok widza skupia się na środkowej grupie modlących się kobiet. Mur okalający świątynię oraz pusta, a jednocześnie bardzo bogata malarsko ściana po prawej stronie, organizują przestrzeń, skupiając wzrok widza na postaciach wieśniaczek w ciemnych strojach. Białe chusty na ich głowach stanowią jakby umowną granicę między brązem strefy „ziemskiej”, a błękitem nieba.

Światosław Lenartowiczekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XX wieku,
Gmach Główny, al. 3 Maja 1


klucz: A to Polska właśnie >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>