Kazimierz Sichulski (1879-1942)
Bodiaki, 1904
Dar Erazma Barącza, 1921
imnk
miniaturka

technika / materiał: olej, deska

wymiary: 42x78

oznaczenie autorskie: Sygn. i dat. p.d.: Sich Tokarówka/04.

opis: Kazimierz Sichulski to przede wszystkim malarz zaliczany do kręgu artystów zafascynowanych Huculszczyzną i jej folklorem. Był jednym z ważniejszych ilustratorów jej barwności i egzotyki, wpisującym się tym samym w modny wówczas nurt młodopolskiej chłopomani. Interesowało go również malarstwo krajobrazowe, na które istotny wpływ wywarła sztuka Jana Stanisławskiego i jego idee malarstwa pejzażowego. Sichulski nie był nigdy jego uczniem, studiował jednak w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, w czasie, kiedy Stanisławski prowadził swoją słynną klasę pejzażu i organizował uwielbiane przez studentów plenery malarskie, stanowiące novum w programie kształcenia akademickiego. 

W kompozycji przedstawiającej stepowe kolczaste krzewy zwane bodiakami, Sichulski nie tylko nobilituje do rangi pierwszoplanowego bohatera obrazu pospolite rośliny, ale i odtwarza je przy użyciu eleganckiej i zharmonizowanej palety barwnej. Kolor, wraz z drapieżnymi, secesyjnymi formami, a przede wszystkim z silnym światłem wydobywającym ostre kontrasty tworzą kompozycję o walorach dekoracyjnych. 


Urszula Kozakowska-Zauchaekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XX wieku,
Gmach Główny, al. 3 Maja 1


klucz: Koniec wieku >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>