Aleksander Kotsis (1836–1877)
Wycieczka w Tatry, 1873
Dar Adama Wolańskiego, 1910
imnk
miniaturka

technika / materiał: olej, deska

wymiary: 45 × 74 cm

opis: W latach siedemdziesiątych XIX wieku Aleksander Kotsis był związany ze środowiskiem monachijskim. Do stolicy Bawarii przyjechał w roku 1871 i spędził tam z przerwami kilka lat. 
Pod względem tematycznym oraz kompozycyjnym Wycieczka w Tatry stanowi przykład nawiązywania do popularnych w Monachium pejzaży górskich, zwanych Almenlandschaften. Obraz charakteryzuje ponadto typowa dla dzieł polskich monachijczyków kolorystyka, sprowadzona do jednego dominującego tonu. Pomimo iż powstał w czasie pobytu artysty w Monachium, uchodzi za krajobraz tatrzański. Przedstawia przełęcz z pasterskim szałasem, zwanym kolibą lub kolebą, przed którym wypoczywa grupa przybyłych z miasta turystów. Tematyka obrazu odzwierciedla modną w dziewiętnastowiecznej Europie formę spędzania wolnego czasu, która przestała być monopolem szlachty i arystokracji, stając się popularnym wśród mieszczaństwa sposobem wypoczynku, namiastką kontaktu z naturą.
Aleksandra Krypczyk


ekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach,
Sukiennice, Rynek Główny 1/3


klucz: Realizm, polski impresjonizm, początki symbolizmu >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>