Paweł Merwart (1855–1902)
Mojżesz zabijający Egipcjanina, 1883
Zakup, 1886
imnk
miniaturka

technika / materiał: olej, płótno

wymiary: 163 × 98 cm

opis: Podczas studiów w paryskiej École des Beaux-Arts Paweł Merwart namalował jedno z ważniejszych swoich dzieł, wystawione w roku 1883 na paryskim Salonie, przedstawiające młodego Mojżesza nad zwłokami zabitego przez siebie Egipcjanina. Kompozycja jest ilustracją sceny opisanej w Starym Testamencie, w Księdze Wyjścia, a uszczegółowionej w legendach talmudycznych wspominających wydarzenia, w których Hebrajczyk Natan rzekł do Mojżesza: „Panie, ten Egipcjanin przyszedł do mojego domu nocą, a związawszy mnie znieważył żonę moją Salonikę. Młody Mojżesz oburzony tym zabił Egipcjanina”. Przedstawienie z gatunku cenionego najwyżej w akademickiej hierarchii tematów zostało potraktowane przez artystę zgodnie z prawdą historyczną i przy zachowaniu autentycznych realiów, w jakich scena mogła się rozegrać. Równocześnie malarz zwrócił uwagę na stronę psychologiczną przedstawienia, a przede wszystkim – postaci Mojżesza. Jest on spokojny, zdaje się świadomy, że wykonał boskie polecenie, zaś proroczy głos szepce mu, że wyzwoli jego naród z więzów egipskich, nada mu prawa i że ten ujrzy oblicze Przenajświętszego. Zwraca na to uwagę również sam Paweł Merwart, tłumacząc w liście do Seweryna Böhma: „myśl moja była w postaci Mojżesza młodzieńca wyrazić piękny objaw jego boskiej misji, pomszczenia skrzywdzonych, ukarania gnębiciela. […] nikt jeszcze nie pojął tej wielkiej postaci biblijnej w takiej dobitności”.
Urszula Kozakowska-Zaucha


ekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach,
Sukiennice, Rynek Główny 1/3


klucz: Wokół akademii >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>