Jan Matejko (1838–1893)
Kościuszko pod Racławicami, 1888
Zakupiony ze składek Polaków z trzech zaborów i przekazany Muzeum Narodowemu w Krakowie
imnk
miniaturka

technika / materiał: olej, płótno

wymiary: 465 × 897 cm

opis: Obraz został zakupiony ze składek Polaków z trzech zaborów i przekazany Muzeum Narodowemu w Krakowie w roku 1888. Pozowali do niego między innymi chłopi z podkrakowskich wsi. Dzieło upamiętnia bitwę pod Racławicami stoczoną przez Polaków w 1794 roku pod dowództwem Tadeusza Kościuszki z wojskami rosyjskimi. Dzięki brawurowemu atakowi chłopów uzbrojonych w kosy, Polacy odnieśli zwycięstwo. Bitwa nie miała decydującego wpływu na los całej wojny, jednak Matejko nie zamierzał ilustrować historii, ale przedstawić na obrazie własny komentarz do historycznych wydarzeń zgodny z jego historiozoficznym ujęciem dziejów.
Główną osią obrazu uczynił wymianę spojrzeń między Bartoszem Głowackim – chłopem, który wykazał się szczególną odwagą na polu walki, stojącym obok armat, a siedzącym na koniu Naczelnikiem. Artysta zrezygnował z typowego dla malarstwa akademickiego ukazania głównego bohatera w centrum obrazu jednoznacznie desygnując obu twórców racławickiego zwycięstwa na bohaterów narodowych. Kościuszkę przedstawił w mundurze amerykańskim, nie w sukmanie chłopskiej zakorzenionej w tradycji obrazowej. W jego zamierzeniu mundur ten miał rangę symbolu – odzwierciedlał amerykańską równość wszystkich obywateli wobec prawa. W ten sposób Matejko nawiązywał do propagowanej idei solidaryzmu społecznego.

ekspozycja: Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach,
Sukiennice, Rynek Główny 1/3


klucz: Wokół akademii >>>

© 2010 Muzeum Narodowe w Krakowie
design & concept: creator.pl
>